Konstnären

Humberto Couet började sin konstnärsbana efter en svår uppväxttid i Paris och som lovande och prisad konstnär i Rom. Denna första period, den så kallade ”röda perioden”, präglades av depression och fasa, där de dominerande färgerna var svart och blodrött.

Konstnären flyttade till Sverige år 1969, då den nuvarande impressionistiska målarperioden startade efter att han träffade sin hustru.
Idag är konstnären känd och mycket uppskattad för sina finstämda harmoniska och romantiska oljemålningar, som utstrålar harmoni i skimrande mjuka nyanser, och som visar hans kärlek till ljuset och till det natursköna nordiska landskapet.
Konstnärens färgpalett är vacker och skir som sommaren själv. Alla verk kännetecknas av stundens stämning, livets skönhet och myckenhet. Han fångar ett ögonblick med dess skimmer, skuggspel och dofter.

Humberto Couet förmedlar i sina verk en romantik och nostalgi, som skänker betraktaren en djup och oförglömlig skönhetsupplevelse.

Humberto Couet, French impressionist, is well known and loved for his beautifully composed oil paintings, which radiate harmony in soft shimmering tones, and bear witness to his love of the natural beauty of Scandinavia. The artist communicates a romanticism and nostalgia through his works, transporting the viewer on an unforgettable journey to the heights of beauty.

Humberto Couet, impressioniste Français, est bien connu et beaucoup aprecié par la composition unique de ces peintures à l’huile qui exteriorisent une harmonie dans une lumière chatoyente, douce et apaisante dans des tons equilibrés très bien nuancés, qui témoignent la preuve de som amour pour la lumière magnifique de ces paysages Scandinave. L’artiste vous communique une sensation romantique et nostalgique à travers ces œuvres qui ne peuvent vous laisser insensible et qui vous transportent dans la profonde réalité d’un monde de féeries et de beauté inoubliable.

Humberto Couet, ranskalainen impressionisti, on tunnettu ja arvostettu herkkävireisistä öljymaalauksistaan. Pehmeänsävyiset ja sopusointuiset maalaukset osoittavat taiteilijan rakkautta pohjolan luonnonkauniiseen maisemaan. Taiteilijan romanttiset ja nostalgiset teokset antavat katsojalle syvän ja unohtumattoman kauneuden elämyksen.

Humberto Couet